RSS

เอื้องคำ

15 Dec


เอื้องคำ” กลิ่นเจ้าช่างเย้ายวน

ช่างรัญจวนจิตใจให้หลงไหล

หอมเอ๋ยหอมบางๆ ช่างเร้าใจ

ใครได้กลิ่นแล้วไม่ชอบก็แปลกคน

ในภาคเหนือ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ หญิงสาวชาวเหนือ จะใช้ดอกของ เอื้องคำ เหน็บไว้ที่ผมมวย ซึ่งเป็นเทศกาลที่เอื้องคำบานพอดี หรือบางครั้งอาจจะเอาไปใส่ พานดอกไม้ถวายพระ เอื้องคำ มีลักษณะโดดเด่นก็คือ ผิวกลีบมัน มีกลิ่นหอมละมุน ชวนหลงไหล ใครที่ไม่รู้จักเอื้องคำ ถือว่าเชยค่ะ

ชื่อวิทยาศาตร์ (Dendrobium chrysotoxum)

ชื่อไทย เอื้องคำ

ลักษณะโดยทั่วไป

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยค่ะ ลำต้นเล็กลำลูกกล้วยป่องตรงกลาง ออกดอกเป็นช่อ จากตาดอกบริเวณส่วนปลายลำลูกกล้วย จะออกดอกช่วงหน้าแล้งค่ะ ก้านดอกแข็ง กลีบดอกสีเหลืองสด มีแต้มสีเหลืองเข้มปนน้ำตาล ลักษณะเด่น ผิวกลีบมัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ทางภาคเหนือ

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 15, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: